CLASSSES OBERTES (desembre 2022)

 Després de l’obligada aturada per la pandèmia COVID, la nostra Escola reprèn les Jornades de Classes Obertes.

 Així, entre els dies 12 i 22 de desembre tindrem les referides Jornades, en què les famílies del nostre alumnat
podran assistir a les classes per conèixer directament el desenvolupament de les mateixe i comprovar el progrés en la prenentatge dels ensenyaments impartits.

Tot el nostre alumnat està sent informat, mitjançant una nota personalitzada, del dia i hora en què
els correspon assistir a la classe oberta

  Miriam

2022-12-02T01:52:25+01:00