CLASSES OBERTES

Classes obertes

Com ja és costum a la nostra Escola, entre els dies 10 i 20 de desembre tindrem unes Jornades de Classes Obertes, en què els familiars del nostre alumnat podran assistir a les classes per conèixer directament el desenvolupament de les mateixes i el progrés en l’aprenentatge dels ensenyaments impartits.
Tot el nostre alumnat serà informat, mitjançant una nota personalitzada, del dia i hora que els correspon per assistir a la classe oberta.

Registered Teacher de The Royal Academy of Dance (London)

Escola autoritzada pel Departament d’Educació

Soci de l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA)

2018-12-01T13:58:02+01:00