CLASSES OBERTES (mars 2020)

Classes obertes

Mantenint el que és costum a la nostra Escola, entre els dies 2 i 13 de març tindrem unes Jornades de Classes Obertes, en què els familiars del nostre alumnat podran assistir a les classes per conèixer directament el desenvolupament de les mateixes i el progrés en l’aprenentatge dels ensenyaments impartits.

Tot el nostre alumnat ha estat informat, mitjançant una nota personalitzada, de el dia i hora que els correspon assistir a la classe oberta

Registered Teacher de The Royal Academy of Dance (London)

Escola autoritzada pel Departament d’Educació

Soci de l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA)

2020-03-03T17:41:01+01:00